Možnosti Použitia Systemických Konštelácií

"Mimo ideí o dobre a zle, existuje pole. Tam Ťa stretnem."
Rumi


MOŽNOSTI POUŽITIA SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIÍs PhDr. 

Ivanom Pavlovičom, PhD. 


Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. Táto metóda umožňuje však pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami - so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzajomných vzťahoch a dynamikách.
V rámci rodiny z ktorej pochádzame, alebo ktorú vytvárame, sme prepojení aj s minulými generáciami, čo zásadne formuje naše videnie sveta, to ako myslíme, cítime a konáme. 

Pomocou tejto metódy sa odkrývajú rôzne zapletenia s osudmi členov našej pôvodnej rodiny a rodu a to aký vplyv na nás majú. Akonáhle je zapletenie evidentné a uznané, je možné sa z neho vymaniť a začať žiť inak. Postupným prebudovávaním systému sa tak nachádza jeho vnútorný poriadok a každý člen systému nachádza postupne svoje "správne" miesto, čím sa vytvára riešenie pre daný systém.
Workshop bude zameraný na hlbšie, hlavne teoretické priblíženie tejto metódy. Uvediem aj historický rámec práce s psychikou, časťami seba, rolami a ich integráciu či už v šamanizme, v snoch a snení, v bodywork-u a tanci ale aj v súčasnej psychoterapii. Pozornosť budem venovať aj indikáciám a kontraindikáciám (rizikám) použitia systemických konštelácii na strane klienta. Oslovím aj možné riziká u facilitátora, dôležitosť supervízie a jeho/jej dôslednej práci na sebe a svojich nespracovaných témach. Vysvetlím aj rôzdielne prístupy a techniky systemickej práce a ich súčasný vývoj. Počas workshopu bude možnosť zažitku prostredníctvom imaginácie a vnútornej práce na svojich "koreňoch" a taktiež krátkych mikrosytémov, ktorými budem prakticky vysvetľovať teoretický rámec. 


PhDr. Ivan Pavlovič, PhD. je psychológ a psychoterapeut.

Posledné roky pôsobí v Bratislave v rámci psychiatrického stacionára Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, sociálno-psychologickému výcviku a kontaktu s klientom pre psychológov na PEVŠ. V rámci doktorandského štúdia sa venoval kvalitatívnemu výskumu psychohygieny u psychoterapeutov. V minulosti pôsobil šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik, a okrem konštelácií sa viac ako desať rokov vzdeláva aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. Taktiež je spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS). V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam, joge, meditácii a kontaktnej improvizácii (playfight).


KEDY: 25.5. Piatok o 18:00-21:00
KDE: PADMA Yoga Studio, M.R.Štefánika 6, Pezinok
CENA: 15 Eur
REGISTRÁCIA: https://goo.gl/forms/mAd0IAHEZrVqhnOD2

© 2017 JÓGA. M.R.Štefánika 6,  Pezinok
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky